نمایشگرهای اختصاصی رایمند واقع در مجتمع های تجاری تبریز

هولدینگ تبلیغاتی رایمند با دارا بودن نمایشگرهای اختصاصی خود در مجتمع های تجاری اطلس ستاره باران و مجتمع آرین رویکرد متفاوتی را نسبت به رقبای خود برای مشتریانش در نظر گرفته است که منجر به بهتر دیده شدن صاحبان کسب و کار در حوزه های مختلف میگردد.

در این راستا شرکت رایمند تیزر ها و موشن گرافی های تولیدی این مجموعه را با شرایط ویژه در نمایشگر های اختصاصی پخش می نماید