مشاوره و استراتژی فروش خلاق هوشمند حرفه ای

هولدینگ تبلیغاتی رایمند با دارا بودن تیمی مجرب از کارشناسان ارشد رشته MBA و DBA  توانایی مشاوره دادن در حوزه فروش را داشته و یکی از استراتژیست های کسب و کارها تلقی میگردد.

تیم مذکور با دارا بودن تجربه چندین ساله در عرصه های مختف و در تجارت های بین المللی و داخلی توانایی خاصی در ارائه خدمات فروش و یا استراتژی فروش برای سازمان های دولتی و خصوصی ،شرکت ها و دیگر نهادها دارا میباشد.

raymand_adv