تیزر تبلیغاتی مزون سیاه و سفید

تیزر تبلیغاتی اختصاصی مزون سیاه سفید که توسط تیم فیلم برداری رایمند فیلم برداری و تدوین گردیده است.