تیزر تبلیغاتی اختصاصی پوشاک رویان کتان که توسط تیم فیلم برداری رایمند فیلم برداری و تدوین گردیده است.